Chuyên môn

TIn tức, tài liệu chuyên môn về ngành xây dựng

Các Biện Pháp Thi Công Công Trình Biển

Các Biện Pháp Thi Công Công Trình Biển A. Thiết bị trên cạn      Hầu hết các thiết bị trên cạn di chuyển bằng xe hoặc trên đường ray (xem một vài ví dụ ở hình 13.1). Bất kỳ xe tải nào cũng có thể chuyên chở đá, nhưng có một loại xe ben […]

Read More

Một vài kinh nghiệm xử lý nền đất yếu đường Hồ Chí Minh

Một vài kinh nghiệm xử lý nền đất yếu đường Hồ Chí Minh Công trình đường Hồ Chí Minh cũng là một công trình quan trọng quốc gia được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do tính chất đặc thù của công trình trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều vùng […]

Read More

Các vấn đề cơ bản về nền móng

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: Các vấn đề cơ bản về nền móng

Read More
Please register Navigation Menu from Appearance > Menus
Browse Services