KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

a. Tổng quan:

Địa chất thủy văn là một ngành khoa học nghiên cứu về nguồn gốc thành tạo, quy luật phân bố, tính chất vật lý và thành phần hóa học, động lực và động thái của nước dưới đất của Trái Đất, nhằm sử dụng hợp lý những mặt hữu ích của chúng trong nền kinh tế quốc dân và khắc phục có hiệu quả những mặt có hại của chúng trong hoạt động kinh tế của con người.

b. Mục đích của Khảo sát địa chất thủy văn:

Trong phạm vi năng lực của Công ty MEIJI, chúng tôi có đầy đủ thiết bị, năng lực để tiến hành công tác Khảo sát địa chất thủy văn nhằm những mục đích sau:
– Nghiên cứu sự phân bố của nước dưới đất, các tầng nước dưới đất.
– Nghiên cứu dòng chảy, nghiên cứu động lực học nước dưới đất.
– Nghiên cứu tính thấm của các tầng đất đá.

c. Các dịch vụ Khảo sát địa chất thủy văn mà Công ty chúng tôi cung cấp:

* Quan trắc nước ngầm:
Quan trắc mực nước ngầm trong một tầng chứa cụ thể hoặc toàn bộ các tầng chứa nhầm theo dõi hiện trạng mực nước ngầm. Qua đó có thể biết được sự biến đổi của nước ngầm, mối quan hệ của nước ngầm với nước mặt…Trong quá trình tháo khô hố móng, công tác quan trắc nước ngầm còn giúp điều tiết hợp lý quá trình tháo khô hố móng phục vụ hiệu quả công tác thi công hầm. Ngoài ra, dựa vào độ hạ thấp mực nước ngầm để dự báo lún của đất nền và công trình xung quanh.

* Thí nghiệm đổ nước:

Thí nghiệm đổ nước để xác định độ thấm nước của đất được tiến hành trong hố đào hoặc trong hố khoan đối với các lớp đất có chiều dày khoảng 3 m đến 5 m hoặc hơn, có mặt lớp xuất lộ hoặc ở nông, thuộc đới thông khí, không bão hòa nước và được xem là đồng nhất đẳng hướng về phương diện thấm.

Tùy theo lớp đất nằm ở nông hoặc sâu mà lựa chọn áp dụng phương pháp thí nghiệm khả thi và thích hợp: thí nghiệm đổ nước trong hố đào thích hợp với lớp đất có mặt lớp xuất lộ trên mặt đất tự nhiên hoặc ở nông (thường không quá 1,5 m), còn thí nghiệm đổ nước trong hố khoan thích hợp với các lớp đất có mặt lớp nằm ở sâu hơn 1,5 m.

 

* Thí nghiệm ép nước trong lỗ khoan:
Phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan nhằm chỉ ra các vùng, đới đá có mức độ thấm nước khác nhau, các biến dạng thấm có thể xảy ra dưới tác dụng của dòng thấm ở nền và thân công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện) và từ đó chọn các biện pháp chống thấm hay sửa chữa thích hợp khi cần thiết.
Thí nghiệm ép nước được áp dụng cho môi trường cứng: đá, bê tông, đá xây trong các điều kiện địa chất khác nhau (bão hòa hay không bão hòa nước với nhiều độ sâu khác nhau dưới mặt đất).

 

* Thí nghiệm múc nước:
Thí nghiệm múc nước trong lỗ khoan là một công tác thí nghiệm nhanh để xác định sơ bộ hệ số thấm của đất đá. Bản chất của phương pháp là tạo ra một độ chênh mực nước trong lỗ khoan bằng cách múc nước ra, đo sự thay đổi mực nước để từ đó sẽ xác định được hệ số thấm.
* Thí nghiệm hút nước:
Phương pháp thí nghiệm hút nước từ các lỗ khoan để xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước có cấu trúc tự nhiên dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện), có 02 dạng hút nước là:
– Hút thử: Là dạng hút nước được tiến hành nhằm đánh giá sơ bộ tính chất chứa và thấm nước, độ giàu nước của đất đá chứa nước, chất lượng nước dưới đất, cho ta đặc trưng so sánh các khoảnh khác nhau của tầng chứa nước. Hút thử cũng còn dùng để rửa sạch các hạt sét ra khỏi khe nứt và lỗ hổng của đá cứng.
– Hút nước thí nghiệm: Là dạng công tác được thực hiện chủ yếu ở giai đoạn dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, nhằm giải quyết hàng loạt nhiệm vụ địa chất thủy văn: xác định các thông số địa chất thủy văn, điều kiện biên của tầng chứa nước (quan hệ thủy lực giữa nước dưới đất và nước mặt, giữa các dòng chứa nước), quan hệ giữa lưu lượng và độ hạ thấp mực nước…

 

d. Ứng dụng của công tác Khảo sát địa chất thủy văn tại công ty MEIJI:

* Phục vụ thăm dò và khai thác nước ngầm:
* Phục vụ công tác tính toán, thi công hạ thấp mực nước ngầm thi công hố móng.
* Xác định các thông số ĐCTV (hệ số thấm, dòng chảy…) để phục vụ tính toán ổn định công trình.

KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY, HẢI VĂN

a. Tổng quan:

Khảo sát Khí tượng Thủy, Hải văn là thu thập được số liệu của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế các công trình thủy lợi, thuỷ điện, công trình hàng hải, công trình biển….. cũng như phục vụ cho công tác nghiên cứu cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, sử dụng tổng hợp nguồn nước, bảo vệ nguồn nước và phòng chống thiên tai.

b. Các dịch vụ khảo sát khí tượng, Thủy – Hải văn mà công ty MEIJI cung cấp:

– Đo sóng:Đo độ cao sóng, hướng sóng và chu kỳ sóng.
– Đo dòng chảy: Tốc độ dòng chảy, hướng dòng chảy
– Đo gió: Đo tốc độ gió và hướng gió
– Đo mực nước tại khu vực khảo sát, tính toán tương quan với trạm mực nước quốc gia gần kề để kiểm tra số liệu thực đo.
– Mấy mẫu bùn cát đáy: Dùng để phân tích thành phần hạt
– Lấy mẫu nước: Dùng để phân tích nồng độ phù sa lơ lửng

Please register Navigation Menu from Appearance > Menus
Browse Services