1. THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG:

– Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất, đá.

 

– Thí nghiệm mẫu nước (Thí nghiệm ăn mòn mẫu nước, thí nghiệm sinh hóa mẫu nước).

 

– Thí nghiệm nén, kéo bê tông.

 

– Thí nghiệm thép

– Thí nghiệm cốt liệu xây dựng (Cát, Đá, Sỏi…)

 

– Thí nghiệm vải địa kỹ thuật

2. THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG:

– Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích, độ chặt…

– Thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của kết cấu mặt đường bằng cần Benkenman.

– Thí nghiệm CBR hiện trường.

– Thí nghiệm xác định sức chịu tải

– Siêu âm cọc khoan nhồi.

3. KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

a. Kiểm định chất lượng bê tông:
– Bắn súng bật nẩy.

– Siêu âm kết hợp bắn súng bật nẩy

– Khoan lấy mẫu, nén kiểm tra

b. Kiểm tra cốt thép:
– Xác định số lượng, đường kính và lớp bảo vệ cốt thép

– Xác định độ sâu vết nứt bê tông

Please register Navigation Menu from Appearance > Menus
Browse Services