Nội dung

Địa điểm
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đơn vị giao thầu
CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN TRƯỜNG SA
Công việc tại dự án
Kiểm định kết cấu.
Please register Navigation Menu from Appearance > Menus
Browse Services