Nội dung

Địa điểm
TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị giao thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN TM-SX-DV NGỮ Á CHÂU
Công việc tại dự án
Khảo sát địa chất – Kiểm định kết cấu
Please register Navigation Menu from Appearance > Menus
Browse Services